Transaksi Paket Umrah

UMRAH BURDAH SHAFAR 16D
07 Agustus 2024
Hilton Villa (Makkah)
Al Fayroz Shatta (Madinah)
Lion Air, Citilink
Juanda International Airport (SUB)
Sisa Seat : 90
Harga mulai :
IDR 36.000.000,00
DETAIL PAKET
UMRAH BURDAH MAULID 16D
04 September 2024
Hilton Villa (Makkah)
Royal Andalus (Madinah)
Citilink
Juanda International Airport (SUB)
Sisa Seat : 90
Harga mulai :
IDR 38.000.000,00
DETAIL PAKET
UMRAH MAULID ROSUL SAW. 13D
11 September 2024
Snood Ajyad Hotel (Makkah)
Emaar Royal Hotel (Madinah)
Lion Air
Juanda International Airport (SUB)
Sisa Seat : 90
Harga mulai :
IDR 30.000.000,00
DETAIL PAKET
UMRAH BURDAH MAULID 13D
14 September 2024
Hilton Villa (Makkah)
Manazil Alaswaf Hotel (Madinah)
Citilink
Juanda International Airport (SUB)
Sisa Seat : 90
Harga mulai :
IDR 35.500.000,00
DETAIL PAKET
UMRAH BURDAH BA'DA MAULID 13D
06 Oktober 2024
Hilton Villa (Makkah)
Manazil Alaswaf Hotel (Madinah)
Citilink
Juanda International Airport (SUB)
Sisa Seat : 90
Harga mulai :
IDR 35.500.000,00
DETAIL PAKET
UMRAH MILAD 6 BARIKLANA 13 D
09 Oktober 2024
Al Fajr Al Badiea 2 Hotel (Makkah)
Sama Golden Hotel (Madinah)
Lion Air
Juanda International Airport (SUB)
Sisa Seat : 90
Harga mulai :
IDR 29.000.000,00
DETAIL PAKET
UMRAH MILAD BARIKLANA BURDAH 16D
16 Oktober 2024
Hilton Villa (Makkah)
Royal Andalus (Madinah)
Citilink
Juanda International Airport (SUB)
Sisa Seat : 90
Harga mulai :
IDR 38.000.000,00
DETAIL PAKET
Chat Dengan Kami
built with : https://erahajj.co.id